BBDFH intermitent

A l'igual que al BBEFH, el BBDFH pot ser intermitent i dependre o no de la freqüència cardíaca.

Malalta de 75 anys amb cardiopatia isquèmica. Presenta un BIBDFH intermitent (1r complex dels dos que es registren a cada derivació) que no emmascara la presència d'isquèmia miocàrdica.


(BIBDFH) anterior ---------- índex ---------- següent (HBA)