Blocatge incomplert de branca dreta

Al BIBDFH la durada del complex QRS és igual o superior a 0,10 seg, però inferior a 0,12 seg.

L'onda R' terminal a V1 i l'onda S terminal a DI, aVL i V5-6 és petita i freqüentment inferior a 40 mseg.

Malalta de 69 anys amb HTA i cardiopatia isquèmica. El 2n QRS de cada derivació presenta un BIBDFH.
Cal destacar que en aquest cas el 1r complex de cada derivació és normal i així cal recordar que la morfologia rSr' a V1 amb l'onda r' estreta es considera una variant de la normalitat.


(BBDFH) anterior ---------- índex ---------- següent (B intermitent BDFH)