Infart i Blocatge de Branca

BBDFH

Atès que l'activació septal inicial és normal, és a dir d'esquerra a dreta, el BBDFH al contrari que el BBEFH no emmascara un infart de miocardi.

Necrosi anteroseptal i lateral amb BBDFH.

Necrosi posteroinferior i lateral amb BBDFH.

BBDFH + HBA

Aquesta situació tampoc emmascara la presència d'un infart de miocardi.

Necrosi anterior extensa amb BBDFH i HBA.


(Aneurisma ventricular) anterior ---------- índex ---------- següent (Blocatge periinfart)