Blocatge de branca esquerra

Aquest trastorn altera la totalitat de la seqüència de l'activació ventricular i sol manifestar-se en el context d'una cardiopatia estructural. Trobarem:

Complexos QRS de 0,12 seg o més.

Malalt de 89 anys amb cardiopatia isquèmica.

Pèrdua de de l'onda Q septal a DI i a V5 i V6, que reflecteix l'activació septal inicial de dreta a esquerra.
R
egistre d'ondes R dentades (que solen ser altes) amb una osca a la zona intermèdia del complex QRS a DI, aVL, V5 i V6.
Registre d'ondes S profundes a precordials dretes.
La direcció del vector del segment ST i de l'onda T és l'oposada al del QRS (ST infradesnivellat i T negativa asimètrica a DI, aVL, V5 i V6, i el contrari a V1, V2 i V3).

Malalta de 90 anys amb cardiopatia isquèmica greu en fase de miocardiopatia dilatada.

Així i tot, i habitualment en malalts sense altra cardiopatia, també podrem registrar ondes T un xic positives, aplanades o difàsiques (tipus -/+) a les precordials esquerres.

Malalt de 66 anys sense altra cardiopatia que el BBEFH.

A V1 es pot registrar un complex rS o QS, en funció de si l'activació inicial s'orienta anterior o posteriorment (ECG complerts).

L'ÂQRS sol ser normal (com és el cas del primer exemple) o dirigit cap a l'esquerra (amb morfologia "rS" o "QS" a DII, DIII i aVF).

Malalta de 81 anys amb MPOC molt greu i probable cardiopatia isquèmica.

La desviació de l'eix a la dreta, que no sol superar els +80° o +90°, origina una morfologia atípica de BBEFH.

Malalt de 53 anys amb cardiopatia isquèmica greu en fase de miocardiopatia dilatada.

Altres morfologies

De vegades es poden registrar morfologies atípiques com la del següent exemple:

Malalta de 79 anys sense altra cardiopatia que el BBEFH. DI i V6 registren una morfologia atípica, però amb complexos QRS d'una durada de 0,14 seg. i amb absència d'onda "q" inicial. En aquest cas les ondes T són concordants amb el QRS.

BBEFH intermitent

A l'igual que al BBDFH, el BBEFH pot ser intermitent i dependre o no de la freqüència cardíaca.

Malalta de 85 anys sense una cardiopatia concreta amb fibril·lació auricular. Presenta un BBEFH intermitent amb desaparició del BB després d'una diàstole llarga.


(Bloqueig de branca) anterior ---------- índex ---------- següent (BIBEFH)