BBDFH i HVD

S'ha suggerit que en el BBDFH, una onda R' > 1.0 a 1.5 mV indica la presència d'una HVD associada.


Malalt de 69 anys amb una CIA tipus OS, amb un QP/QS de 3.1

No obstant això, es pot registrar en un preoperatori un QRS normal a V1 i trobar al postoperatori el criteri abans esmentat, la qual cosa indica que aquest criteri no és sempre vàlid. També podrem trobar ondes R altes a V1 en malalts amb només BBDFH i sense evidència d'HVD.

exemples amb HVD

MPOC molt greu , CIA OP intervinguda amb VD dilatat

exemples sense HVD

Noi de 19 anys aparentment sa , Pacient amb HTA


(BBEFH i HVE o HVD) anterior ---------- índex ---------- següent (BBD i HVE)