Blocatge de Branca Bilateral

Cal considerar aquest diagnòstic quan trobem un BBDFH o un BBEFH alternants. Tal com heu vist a la pàgina anterior en aquestes situacions també s'hauria d'implantar un marcapàs.

4-11-96

16-9-97

 

Qualsevol altra combinació dels retards de conducció, no pot ser diferenciada del blocatge en el NAV. Així el blocatge simultani d'ambdues branques dóna lloc a un BAV complert.
De la mateixa forma un retard o un blocatge intermitent d'una branca juntament amb un blocatge complert en la contralateral, pot manifestar-se com un BB amb un PR prolongat o com un BAV intermitent. En presència d'un BB, l'aparició d'un BAV degut a un defecte de conducció en la branca contralateral no pot diferenciar-se del blocatge del NAV.

Pacient amb BBEFH i PR prolongat.


(Blocatge trifascicular) anterior ---------- índex ---------- següent (BB + HV)