BAV de segon grau tipus Mobitz II

Es caracteritza per la presència d'ondes P no conduïdes sense que hi hagi un allargament de l'interval PR previ (els intervals PR són constants, tant si són normals o estan prolongats prèviament). Els impulsos blocats tenen sovint dos o més ondes P no conduïdes. És un freqüent precursor del blocatge aurículo-ventricular complert, sobretot quan s'acompanya de blocatges de branca.

Malalta de 73 anys amb HTA, ECO normal i ECG amb HBA + BIBDFH. El registre amb Holter registra un BAV de 2n grau tipus Mobitz II. La tira superior mostra una P blocada i la inferior dos, sense un allargament previ de l'interval PR.

Malalta de 67 anys amb HTA i Eco Doppler normal. Presenta un BAV de 2n grau tipus Mobitz II amb una conducció 3:1 (de cada 3 P es condueix 1). La freqüència auricular és de 90 x' i la ventricular de 30 x'. Amb aquesta freqüència ventricular l'interval QT és de 0,52 seg (aprox) i això fa que la primera onda P no conduïda es superposi al final de l'onda T del QRS precedent. Als pocs dies li van implantar un marcapàs definitiu.
(Aquest cas també es podria considerar com a un blocatge aurículo-ventricular avançat)

Malalta de 79 anys amb HTA i insuficiència aòrtica moderada. Presenta un flutter auricular amb conducció 2:1 i 4:1 alternant que dóna un patró QRS bigeminat.


(BAV de 2n grau tipus Mobitz I) anterior ---------- índex ---------- següent (BAV 2:1)