BAV de segon grau tipus Mobitz I

Es caracteritza per la presència d'impulsos conduïts amb un interval PR variable. Generalment, encara que no sempre, les variacions de l'interval PR adopten la forma de períodes de Wenckebach que tenen les següents característiques:
- Els intervals PR es van allargant progressivament fins que un impuls queda blocat i no es condueix. Això sol succeir cada 3-6 impulsos.
- Els intervals RR són cada vegada més curts fins que apareix l'impuls no conduït (això és degut a que els increments de l'interval PR són progressivament menors).
- L'interval RR llarg que conté l'impuls blocat és menor que la suma de dos intervals RR qualsevol.
(la primera i tercera característiques es veuen sempre i la segona amb menys freqüència, encara que el primer interval RR és més llarg que el segon i l'últim interval RR és més llarg que el penúltim)

Mateixa malalta del primer exemple del BAV de 1r grau amb 16 anys. També presentava episodis de BAV de 2n grau tipus Mobitz I. En aquest cas es bloca una P de forma variable cada 3 i cada 2 impulsos, i aixì es pot definir com a BAV de 2n grau tipus I amb conducció 3:2 i 2:1.

Malalt de 83 anys amb BAV de 2n grau tipus Mobitz I. El 5è impuls és el que queda blocat. L'onda P no es veu donat que està dins l'onda T precedent. Donat que es bloca una P de cada 5, aquest cas es defineix com a BAV de 2n grau tipus I amb conducció 5:4.


(BAV de segon grau) anterior ---------- índex ---------- següent (BAV de 2n grau tipus Mobitz II)