Blocatge aurículo-ventricular

Els components anatòmics que poden estar implicats al BAV són el nòdul AV, el fascicle de His i les seves branques principals. Amb només L'ECG no es pot identificar quina és la zona causant del blocatge.


(TPSV) anterior ---------- índex ---------- següent (BAV de primer grau)